Verparen


Nu de conditie stilaan naar verwachting is kunnen we overgaan tot het samenstellen van enkele kweekparen voor het nieuwe kweekseizoen.

Analyse van een koppel. Wel kweekkoppels samenstellen doe je niet à la minute maar daar ben je al maanden mee bezig. Het observeren van het uitgroeien van de jonge vogels om zo de aanwezige eigenschappen zich te zien ontwikkelen is daar het allerbelangrijkste in. Gedurende de laatste maanden doe je dan al geregeld proefparingen en plaats je de toekomstige kweekvogels in TT-kooien en stel je al eens verschillende paren samen. Die paren ga je dan analyseren d.m.v. van VGC sterkte/zwakteanalysedocument(alweer van de hand van Jac). Met dit document kan je mooi de aanwezige eigenschappen, goed of slecht, op lijsten en het dwingt je als het ware om de eventuele fouten onder ogen te zien. De goede proefparingen hou je al in gedachte en voor de andere herhaal je deze procedure maar dan met een andere partner tot dat je ook hier een mooi kweekkoppel hebt samengesteld. Wanneer de conditie perfect is voor beide vogels dan plaatsen we deze paren in de kweekkooien.

Hoe gaan we te werk? De poppen die ik wens te gebruiken zet ik per drie in een kweekkooi met een voor 75% procent gesloten nestkast eraan. De poppen zijn geselecteerd naargelang hoever ze in conditie zijn. Ik neem een pop die nog niet klaar is, een pop die iets verder is en een pop die wel helemaal klaar is. Door de bijna gesloten nestkast worden ze geprikkeld en gaan ze deze nestkast opzoeken en proberen te bewerken met hun snavel. Tijdens mijn dagelijkse hokbezoeken observeer ik dan welke pop het meest actief bezig is en na een week plaats ik deze dan in een andere kweekkooi met een man. De mannen hou ik allen samen in een vluchtkooi ter observatie zodat ik ook hun conditie mooi kan opvolgen.

Plukken of knippen? De flankbevedering wordt grotendeels weggeknipt zodat deze niet meer kan hinderen tijdens de bevruchting. De dons bevedering wordt weggeplukt zodat ook hier geen hinder meer kan ontstaan tijdens de paring. Verwijderen we deze bevedering niet dan mag je er zeker van zijn dat de bevruchting weleens niet geslaagd is.

Man of pop? Men vraagt mij weleens of je eerst de pop of de man in de kweekkooi moet zetten. Wel ik doe het alvast op deze wijze. Wanneer ik de koppels in de kweekkooi plaats dan zit de man er al een dag alleen in zodat hij zich al zeker dominant zal opstellen wanneer we de pop erbij plaatsen. Deze kweekkooi heeft dan ook een open nestkast die hij dan al zeker bezocht heeft gedurende die dag want nieuwsgierig zijn ze zeker.

Let op! We gaan nooit de koppels in de kweekkooien plaatsen als we geen lange tijd in de kweekruimte gaan verblijven en dit om bij eventuele gevechten onmiddellijk te kunnen ingrijpen.

3 NOV 2020

Die paren ga je dan analyseren d.m.v. van sterkte/zwakte analysedocument.